Poslední aktualizace: 23.7.2024
Počet návštěvníků on-line: 89
english version - anglická verze
Vydělávejte bez starosti! Náš systém funguje jednoduše. Po zápisu objektu do katalogu budete BEZ STAROSTI o EET. Vše potřebné obstaráme za Vás! Vítejte jen hosty a inkasujte výdělek!
Agentura Chata Tour s.r.o, Ant. Barcala 21. 370 05 České Budějovice, www.chatatour.cz
Aktuálně volné
Nej objekty
Nejžádanější oblasti
Reference hostů
Vše proběhlo v pořádku. Komunikace rychlá, jasná - bez problému.
pobyt 13.07.24-20.07.24
CH-336 Lipno
Dobrá a rychlá komunikace.
pobyt 13.07.24-20.07.24
LE-594 Pelhřimov
Komunikace bez jakehokoliv problemu, rychle reakce na dotazy. Uplne a korektni informace.
pobyt 06.07.24-20.07.24
CH-532 Lipno
Vyřízení pobytu do 15 minut.Profesionální přístup.
pobyt 13.07.24-20.07.24
CH-669 Tábor
Maximálně spokojen.
pobyt 13.07.24-20.07.24
CH-063 Písek
Vše hned vyřešeno, dobrá komunikace
pobyt 29.06.24-06.07.24
CH-364 Jindřichův Hradec
Vše proběhlo v pořádku.
pobyt 29.06.24-06.07.24
LE-671 Český Krumlov
rychlé a spolehlivé jednání
pobyt 06.07.24-13.07.24
CH-904 Soběslav
Bezvadná spolupráce.
pobyt 06.07.24-13.07.24
CH-028 Tábor
V pořádku
pobyt 25.05.24-01.06.24
CH-573 Pelhřimov
1

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

(platné od 24.05.2018)

Vážení hosté, připravili jsme pro Vaši rodinnou dovolenou širokou nabídku rekreačních objektů v České republice a ostatních atraktivních rekreačních oblastech v zahraničí. Věříme, že právě u nás si vyberete rekreační objekt podle Vašich potřeb pro klidnou a pohodovou dovolenou. Je ve Vašem zájmu dozvědět se před nástupem, na co máte nárok, co od nás a od pronajímatele objektu můžete očekávat a požadovat a také co my očekáváme od Vás. Doporučujeme Vám - věnujte pozornost následujícím "Podmínkám pobytu".

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Podmínky pobytu AGENTURY CHATA TOUR s.r.o. (dále jen ACHT) pro zprostředkování pobytů upravují vzájemné smluvní vztahy mezi AChT a objednateli (jednotlivými osobami, popř. právnickými osobami), jako uživateli zprostředkovatelských služeb ACHT v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Podmínky pobytu jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

 • ACHT poskytuje zprostředkovatelské služby všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám. Osoby mladší 18 let mohou služeb užívat prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let.
 • Smluvní vztah mezi objednatelem pobytu a ACHT vznikne na základě vyplněné objednávky pobytu v katalogu odesláním a doručením ACHT. Uhrazením první splátky-zálohy na pobyt objednatelem je smluvní vztah právoplatně uzavřený.
 • Zprostředkovatel má právo objednávku pobytu zrušit, jestliže objednatel pobytu neuhradí první splátku za pobyt na účet ACHT do 5 dnů po odeslání objednávky. U fakturovaných pobytů, jestliže objednatel nedodrží lhůtu splatnosti uvedenou ve faktuře.

2) VYBAVENÍ A SLUŽBY

 •  Většina rekreačních objektů má základní vybavení: užitkovou vodu, WC, elektřinu, vybavenou kuchyňku s možností vaření, koupelnu s vanou nebo sprchou, ložní prádlo (pokud je vybavení objektu odlišné, je to uvedeno v popisu objektu).
 •  Majitel rekreačního objektu (dále jen pronajímatel) odpovídá za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb uvedených v katalogu.
 •  Počet lůžek včetně přistýlek je stanoven jako maximální počet osob včetně dětí, které mohou být v objektu ubytovány. Větší počet osob bez předchozího souhlasu pronajímatel neubytuje.
 •  Nástup je vždy v sobotu mezi 15.00 – 18.00 hodinou a ukončení vždy v sobotu do 10.00 hodin (pokud není u objektu stanoveno jinak). Pronajímatel hosty očekává přímo na objektu. V mimosezóně lze sjednat s pronajímatelem i zkrácené pobyty s nástupem podle požadavku hostů.
 •  Hosté uhradí pronajímateli místní poplatek obecnímu úřadu (0 až 25 Kč na osobu a den) proti vydanému potvrzení, a po převzetí objektu složí kauci na klíč (její přesná výše je uvedena v detailu objektu), která bude hostům vrácena po bezchybném předání objektu pronajímateli po ukončení pobytu.
 •  Pobyt se psy je povolen pouze u objektů označených ikonkou "pes povolen". Maximální počet psů na objektu je dva. Více psů je nutné konzultovat s agenturou. Za psa je účtován poplatek, zpravidla ve výši 300,-Kč/pes/týden (pokud není v detailu objektu uvedeno jinak).
 •  Elektrická energie do týdenní spotřeby ve výši 50 kWh je zahrnuta v ceně (pokud není v detailu objektu uvedeno jinak) - jde o elektrickou energii, která je nezbytná k bezproblémovému fungování objektu bez ohledu na pobyt hostů. Jedná se o zařízení v objektu, která fungují nezávisle bez možnosti ovlivnění (zapnutí, vypnutí) hostů (např. čističky u bazénů, chladničky, ohřev vody v boileru apod.). U víkendových a zkrácených pobytů není spotřeba elektrické energie zahrnuta v ceně. Spotřeba elektrické energie se hradí po ukončení pobytu.
 •  Přiměřená spotřeba užitkové vody studené i teplé a pevných paliv je zahrnuta v ceně pobytu (pokud není v detailu objektu uvedeno jinak).
 • Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid (vyluxovat a setřít podlahy, umýt nádobí, kuchyň, koupelnu). V případě, že si klient objedná závěrečný úklid za poplatek (pokud to daný rekreační objekt nabízí), zajistí úklid majitel rekreačního objektu. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu do výše 500-1000 Kč. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše telefonicky pronajímatele, který je povinen závadu v nejkratším možném čase odstranit. Tel. číslo pronajímatele je uvedeno v dispozicích k nástupu. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.
 •  V internetovém katalogu jsou uváděny ceny za pobyt včetně provize zprostředkovatele s DPH. V objednávce se po stanovení počtu týdnů vypočte a zobrazí výše první splátky – zálohy a úhrada doplatku za pobyt.
 •  Ceny služeb provize jsou sjednávány dohodou v souladu se zák.č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění dalších změn a dodatků a to podle atraktivnosti objektu jeho okolí, počtu lůžek, zařízení a vybavení objektu s přihlédnutím k požadavku pronajímatele na výši úhrady za pronájem.
 •  ACHT si vyhrazuje právo provádět v prezentaci objektů průběžné aktualizace, zejména výměnu fotografií a zpřesňování popisů jednotlivých objektů a okolí (popisů, které zásadním způsobem nezmění charakter pronajímané nemovitosti; popis, který zásadním způsobem změní charakter nemovitosti, musí být zkonzultován a projednán se zákazníkem).
 •  ACHT nabízí věrnostní program pro stálé zákazníky. Hosté po návratu z pobytu obdrží emailovou výzvu kde rozkliknutím odkazu vyplní hodnocení objektu. Na základě tohoto hodnocení obdrží slevový kód na další pobyt ve výši 400,-Kč. Slevový kód je možné vložit přímo do objednávky a uplatňuje se pouze na týdenní pobyty. Pozor slevový kód má omezenou platnost.

3) OBJEDNÁVKA POBYTU

 •  Pobyt lze objednat kliknutím na požadovaný termín pobytu v objednávkovém kalendáři. V levém postranním oknu se zobrazí termín a cena pobytu (v ceně nejsou zahrnuty turistické poplatky místnímu obecnímu úřadu, poplatek za psa, vratná kauce na klíč a el. energie nad 50kWh-neplatí u zkrácených pobytů). Po kliknutí na tlačítko "objednat" budete přesměrováni na objednávkový formulář, ve kterém vyplníte kontaktní údaje, počet týdnů pobytu, počet osob, formu úhrady aj. Dočasně rezervovat lze na stejné jméno max. 2 pobyty. Žádáme klienty o přesný počet osob, majitel objektu si vyhrazuje právo neubytovat osoby neuvedené v objednávce. Majitel má právo si během pobytu počet osob zkontrolovat a vyšší počet osob pokutovat částkou 2.000,- Kč/osoba, či dle svého uvážení řešit porušení podmínek vystěhováním všech hostů. Klienti nemají právo při porušení těchto podmínek na jakoukoli kompenzaci pobytu.
 •  Objednávku můžete odeslat pouze v případě, že souhlasíte s podmínkami pobytu a vyslovíte souhlas se zpracováním osobních údajů..
 •  Po odeslání objednávky Vám bude ze systému odeslán informační email se souhrnem Vaší objednávky a platebními údaji pro úhradu zálohy (ve výši cca 50% z celkové ceny pobytu), kterou je nutné uhradit do konce dočasné rezervace (5 pracovních dní). V případě, že počet dnů mezi datem objednání pobytu a datem nástupu je 50 a méně, je výše první splátky rovna celkové ceně pobytu.
 • Trvalá rezervace pobytu vzniká přijetím první splátky-zálohy na účet ACHT. O trvalé rezervaci budete informováni emailem - bude Vám zasláno elektronické Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu.
 •  Po uhrazení doplatku Vám bude zasláno elektronické potvrzení o zprostředkování rezervace a úhradě pobytu (Pobytový poukaz) s telefonním kontaktem na majitele a popisem cesty k objektu. Tímto ubytovacím poukazem se prokážete pronajímateli při nástupu na pobyt.

4) ÚHRADA POBYTU

 • převodem na účet AChT vedený u ČSOB Banky (tj. poštovní poukázkou typu A, převodním příkazem, hotovostním vkladem na přepážce banky ČSOB)
 •  fakturou (např. podnikatel nebo zaměstnanec s příspěvkem svého zaměstnavatele). Fakturu lze vystavit na celou částku, na zálohu či na doplatek nebo na zaměstnavatelem požadovanou výši z celkové ceny pobytu. V případě, že hosté již uhradili zálohu, není možná zpětná dofakturace celkové částky - v tomto případě může být vystavena faktura pouze na rozdíl celkové částky a uhrazené zálohy. Nelze fakturovat poplatky hrazené na místě pobytu (spotřeba el. energie a poplatky obecnímu úřadu).
 •  poukázkami lze uhradit platbu maximálně do výše 50% z katalogové ceny pobytu. Přijímáme poukázky Sodexo Pass: Holiday Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass a Fokus Pass, dále Šek: Šek dovolená, Šek Servis, UNIŠEK+, UNIŠEK, Cadhoc. Hradit lze také prostřednictvím UP Gallery Beta (Cafeterie) a společnosti Benefity.cz. V případě storna pobytu nebude ve výši uplatněných poukázek vrácena peněžní hotovost, zákazník si však může objednat jiný pobyt do doby platnosti poukázky.
 •  První splátku - zálohu na pobytu ACht odešlete tak, aby byla připsána na účet ACht nejpozději v poslední den dočasné rezervace pobytu. Na požádání lze zálohu snížit až na 30% z celkové ceny pobytu. Pro uhrazení doplatku budete vyzvání 6 týdnů před nástupem na pobytu. V případě, že doplatek nebude uhrzen do doby 30 dnů před nástupem na pobyt bez odůvodnění, pobyt se automaticky ruší a záloha propadá. V případě, že počet dnů mezi datem objednání pobytu a datem nástupu je 50 a méně, je výše první splátky rovna celkové ceně pobytu.

5) STORNOVACÍ PODMÍNKY

Na objednatele, který odstoupí od zprostředkovaného pobytu po vystavení a odeslání „Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu“, se vztahují následující stornovací podmínky:

 • zrušení pobytu 31 dní před nástupem a více - poplatek 20% z celkové ceny  pobytu
 • zrušení pobytu 30-15 dní před nástupem - poplatek 50% z celkové ceny pobytu
 • zrušení pobytu 14-0 dní před nástupem - poplatek 100% z celkové ceny pobytu
 • Celkovou cenou pobytu se rozumí celková cena platná ke dni stornování pobytu (tedy včetně volitelných příplatků – pes, loď, aj., které se nehradí na místě pobytu). Částka bude poukázána zpět na účet klienta do 3 pracovních dnů od písemného nahlášení storna. Pobyty, od kterých nebylo odstoupeno písemnou formou, jsou považovány za závazně platné. Pokud by objednatel na pobyt nenastoupil, náleží zprostředkovateli 100% z celkové ceny za pobyt. Doporučujeme, aby se hosté před každým pobytem pojistili proti stornu - možnost sjednání storna na např. tel. čísle 957 105 105, email: info@koop.cz či na pobočce - řídí se pojistnými podmínkami pro pojištění stornopoplatků Kooperativa (pojištění STORNO je možno sjednat maximálně do 3 pracovních dnů po úhradě zálohy, případně celkové ceny za pobyt. Při pozdějším sjednání pojištění stornopoplatků nevznikne. Pojištění stornopoplatků začíná dnem sjednání pojištění storna a končí dnem nástupu ubytování.
 •  Jestliže objednatel zajistí za sebe náhradu, je objednávka vyřizována klasickým způsobem a na požádání je vydáno potvrzení o změně jména a příjmení hosta, kterým se náhradník prokáže u pronajímatele.
 •  Má-li zákazník požadavek přesunout již objednaný a uhrazený pobyt na jiný objekt či jiný termín, je tento přesun zpoplatněn jednorázovou částkou ve výši 1.000 Kč. Tyto přesuny není možné realizovat v rozmezí 40 a méně dnů před nástupem.

6) ODPOVĚDNOST - REKLAMACE - ZRUŠENÍ POBYTU ZPROSTŘEDKOVATELEM

 •  Za čistotu, technický stav zařízení a hygienický stav objektu odpovídá vždy pronajímatel objektu.
 •  Stane-li se z důvodů vyšší moci rekreační objekt nezpůsobilý pro ubytování, má zprostředkovatel oprávnění pobyt zrušit a má povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní objekt stejné kvality. Pokud se nepodaří náhradní objekt zajistit, vrátí zprostředkovatel celou platbu, která byla v souvislosti s objednávkou hosty agentuře uhrazena. Objednatel nemá právo na žádnou další náhradu.
 •  Zprostředkovatel ani pronajímatel neodpovídá za případné zastavení či omezení provozu veřejných koupališť, restaurací, prodejen, diskoték, kin, divadel a dalších zařízení a provozoven služeb, které nebylo možné předem předvídat, včetně kvality vody v rybnících, řekách a jezerech, které umožňují v letní sezóně koupání v přírodě, ani za nadměrný výskyt komárů a jiného létajícího a lezoucího hmyzu!
 •  V případě vážného porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajímatele má objednatel právo uplatnit u pronajímatele slevu z pobytu. Reklamace musí být podána písemně formou protokolu. Veškeré stížnosti hostů musí být řešeny v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu. Stížnosti, které se nepodařilo vyřešit v místě pobytu, budou písemně sepsány mezi hostem a majitelem rekreačního objektu a host je následně oznámí zprostředkovateli ACHT formou sepsaného protokolu nejpozději do 10 dnů po ukončení pobytu.
 • ·Zprostředkovatel neodpovídá za žádnou škodu na zdraví a majetku, která by zákazníkovi při pobytu na objektu vznikla. Zákazník odesláním objednávky zprostředkovateli potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na vybraném objektu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.
 •  Reklamace musí být řešeny v době ubytování a musí být projednány současně s pronajímatelem objektu i zástupcem ACHT (servisní číslo 603769067). Jako reklamaci nelze považovat stížnost na neuklizený objekt - stížnost tohoto typu musí být řešena při přebírání objektu.

7) KATEGORIE OBJEKTŮ

a. * nejjednodušeji zařízené rekreační objekty, nemusí zde být zavedena voda/elektřina
b. ** jednoduše zařízené rekreační objekty, kde nelze očekávat luxusní vybavení, mohou být i vlhké, jsou to zejména starší chalupy a chaty majitelů, kteří je udržují v provozuschopném stavu podle svých finančních možností; jedná se o kategorii domů, kde lze strávit levnou dovolenou
c. *** standardně zařízené rekreační objekty, kde majitelé provádějí pravidelnou údržbu, investují do oprav; domy jsou pohodlné
d. **** nadstandardně zařízené rekreační objekty, které jsou většinou nově postavené nebo po kompletní rekonstrukci, domy jsou komfortní a disponují nadstandardním vybavením.

8) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje a IP adresu, které jste nám poskytli k vyřizování Vašich objednávek pobytu.Jedná se o tyto osobní údaje: titul,jméno příjmení, adresa,tel. číslo, e-mail číslo osobního konta, název účtu a měna. S Vaším souhlasem Vás můžeme oslovovat prostřednictvím telefonického hovoru, SMS, e-mailu, poštovní zásilky a sociální sítě.Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv písemně či jinou vhodnou formou odvolat! V průběhu Vašeho souhlasu můžete požádat o opravu a změnu v osobních údajích pokud k nim dojde o výmaz osobních údajů , vznést námitky při jejich využívání, požádat o omezení při jejich zpracování. Váš souhlas se uděluje na dobu 10 let! ACHT neposkytuje osobní údaje svých klientů třetím osobám pro jejich marketinkové nebo jiné obchodní aktivity. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat elektronicky na počítači i manuálně zaměstnanci ACHT a v externí firmě, která zajišťuje pro ACHT účetní evidence a statistiku. Archivace bude prováděna v objektu ACHT pod správou firmy na zabezpečeném místě

 

 

/* // vyrazeno addthis */